Serveis i dades climàtiques

 
Anuari de dades

Dades mesurades a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de l'SMC recollides en forma d'anuari

 
Sèries climàtiques històriques

Opció de descàrrega de les sèries climàtiques mensuals de temperatura i precipitació des de 1950

 
Peticions de dades

Accés a la sol·licitud de dades meteorològiques de temps passat

 
Sèrie climàtica de Barcelona des de 1780

Accés a les dades de temperatura i precipitació mensuals

 
Normals climàtiques recents

Mitjanes climàtiques pel període 2007-2016 per a més d'un centenar de punts i un ampli ventall de variables

Data d'actualització: 24.01.2018