Vídeos de predicció

Predicció general

Informació de la predicció meteorològica general per Catalunya. S’actualitza dues vegades al dia de dilluns a divendres, a les 14 h i a les 19 h. Dissabte i diumenge s’actualitza una vegada a les 19 h.

Accés al butlletí de la Predicció general

Predicció per al Pirineu

Informació de la predicció meteorològica pel Pirineu. S’actualitza diàriament, de dilluns a diumenge, a les 17 h.

Accés al butlletí de la Predicció per al Pirineu
Accés al butlletí de la Predicció per a les pistes d’esquí

Data d'actualització: 13.03.2017