Butlletí anual d’indicadors climàtics

El Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC) és una publicació que impulsa el Servei Meteorològic de Catalunya des de l’any 2007. El seu objectiu és fer una anàlisi acurada de l’evolució del clima recent a Catalunya, des de diverses perspectives, i capturar les característiques de la variabilitat i el canvi climàtic que ens afecta. El BAIC del 2022 s’estructura en sis capítols que corresponen als sis sistemes o variables climàtiques monitorades: temperatura de l’aire, precipitació, extrems climàtics, observatoris seculars, mar i fenologia. També s’inclou un capítol introductori i un de referències bibliogràfiques.

Tot seguit, podeu accedir al BAIC 2022 – Informe complet en la versió d’informe interactiu, que també podeu descarregar i compartir.

Igualment, podeu accedir al BAIC 2022 – Resum executiu també en la versió d’informe interactiu.

Finalment, podeu descarregant-vos el BAIC 2022 com a document pdf, tant en la seva versió completa i de resum executiu, com per a cadascun dels capítols, i accedir als butlletins complets d’anys anteriors.

BAIC 2022 – COMPLET (41 MB)
BAIC 2022 – RESUM EXECUTIU (5 MB)

01. Presentació (3 MB)
02. Temperatura de l’aire (34 MB)
03. Precipitació (16 MB)
04. Índexs d’extrems – 1a part (36 MB)
04. Índexs d’extrems – 2a part (40 MB)
05. Observatoris seculars (13 MB)
06. Mar (5 MB)
07. Fenologia (5 MB)
08. Referències (0,2 MB)