Saltar al contingut principal

Radiosondatge

Gràfic radiosondatge

Com interpretar la imatge

Diagrama oblic amb la representació de l'estat de l'atmosfera en la vertical de Barcelona, realitzat per una radiosonda. Trobareu l'explicació detallada sobre aquest gràfic i la seva interpretació al Manual d'Interpretació del Radiosondatge i a l'apartat de Divulgació, Què és un radiosondatge?

Imatge desenvolupada amb tecnologia METPY

Divulgació...