2022, l’any més càlid registrat a Catalunya

Precipitació

Any sec, sobretot al litoral i prelitoral Central, i als extrems nord i sud del litoral. Només a punts del Tarragonès i del Pirineu més occidental es pot considerar normal, i fins i tot plujós al massís del Port.

Temperatura

Any càlid sense excepció. L’anomalia de temperatura de l’any supera els +1,5 °C de manera general, i a gran part del país supera el llindar dels +2 °C.

Irradiació solar global

Valors lleugerament inferiors a la mitjana dels darrers deu anys a la major part del país; una mica per sobre a amplis sectors del quadrant nord-est i del Pirineu i Prepirineu.

Mapa de Catalunya amb el % precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica. Any 2022.
Mapa de Catalunya amb la diferència (ºC) entre la temperatura mitjana i la temperatura climàtica. Any 2022
Mapa de Catalunya amb l'anomalia de la irradiació solar global (%). Any 2021

Vent

Any amb pocs episodis de vent fort, i no de caràcter general. El 10 de gener, 1 i 2 de febrer, 14 i 15 de març, 1 i 2 d’abril, 21 de juny, en moments de tempesta al juliol i agost, 27 de setembre i 21 i 22 de novembre.

Destacat

  • L’any 2022 ha estat un any càlid sense excepció i la temperatura mitjana anual ha estat rècord gairebé arreu, fins i tot a les sèries centenàries dels Observatoris Ebre i Fabra.

Episodis meteorològics

Puja

Butlletins d’anys anteriors

Podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors, en format PDF.

Històric de cartografia

Per entendre millor els mapes podeu consultar: suport a la interpretació de la cartografia climàtica.