Estacions Meteorològiques (XEMA i XOM)

La Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) es va crear l’any 1996 i integra totes les estacions meteorològiques automàtiques (EMA) que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya. Des de llavors anualment s’emeten els anuaris de dades, un recull exhaustiu de les diferents variables que es mesuren a cada EMA. La Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) es va crear l’any 2009 per tal d’ampliar les dades de la XEMA, i a partir del 2018 es presenten les seves dades de precipitació.

Accés als anuaris en format pdf

Per cada any teniu disponibles tres arxius:

 • Dades de la XEMA i de la XOM: introducció, llistat i mapa de localització de les estacions
 • Taula de dades mensuals amb les següents variables:
  • Temperatura: mitjana, màxima/mínima mitjana i màxima/mínima absoluta
  • Amplitud tèrmica mitjana/màxima (a partir de l’any 2010)
  • Nombre de dies de glaçada
  • Precipitació:
   • XEMA: acumulada i màxima en 24 hores/30 min/1 h (a partir de l’any 2007)/1 min (a partir de l’any 2010)
   • XOM: acumulada i màxima en 24 hores (dia pluviomètric) a partir de l’any 2018
  • Nombre de dies de precipitació (PPT ≥ 0,1 mm)/(PPT > 0,2 mm) (a partir de l’any 2010)
  • Velocitat mitjana del vent
  • Direcció dominant del vent
  • Mitjana de la ratxa màxima diària del vent (a partir de l’any 1999)
  • Ratxa màxima absoluta del vent (a partir de l’any 1999)
  • Humitat relativa mitjana
  • Mitjana de la humitat relativa màxima diària (a partir de l’any 2010)/mínima diària
  • Mitjana de la irradiació solar global diària
  • Pressió atmosfèrica mitjana/màxima absoluta (a partir de l’any 2010)/mínima absoluta (a partir de l’any 2010)
 • Resums anuals de cada estació meteorològica automàtica (EMA)