Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques

El Servei Meteorològic de Catalunya va inaugurar, l’abril de 2003, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE). Després d’un període d’ajustos, a partir de 2007 s’elaboren els anuaris, uns informes tècnics que recullen les principals dades procedents de la xarxa. Cada anuari inclou una descripció tècnica de la XDDE, el nombre total de llamps i de dies de tempesta, la seva distribució i evolució temporal (mensual, diària i horària) i la seva distribució geogràfica.

A continuació podeu accedir als anuaris de llamps des del 2007 (en format pdf).