Atles climàtic 1991 – 2020

El clima és una realitat canviant, tant en l’espai com en el temps. Aquesta variabilitat fa que a l’hora de caracteritzar el clima normal o habitual d’un indret, forçosament hàgim de definir unes regles del joc, unes normes que permetin establir, per exemple, comparatives adients entre el clima de dos indrets. En aquest sentit, l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) és l’organisme que regula o orienta els serveis meteorològics en la metodologia de com s’han de realitzar els càlculs dels valors mitjans o normals, i qui fixa els períodes comuns amb els quals cal treballar. És el que es coneix com a normals climàtiques, (o mitjanes) i que esdevenen en atles climàtics quan el resultat es mostra sobre el territori, en forma de malla de punts regular i georeferenciats. Per a més informació sobre el procés d’elaboració de l’Atles Climàtic 1991-2020, consulteu el pdf de la Nota d’Estudi 75.

Tot seguit es mostra la cartografia climàtica de referència pel període 1991-2020, i prenent les variables de temperatura de l’aire i precipitació. Pel cas de la temperatura s’ha tractat la temperatura mitjana, la temperatura màxima i la temperatura mínima. En tots els casos es mostra la cartografia mensual, estacional i anual.

Els mapes estan disponibles a l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya , en concret s’ubiquen a les capes d’informació mediambiental i dins de l’Atles Climàtic de Catalunya (1991-2020).

Tot seguit podeu accedir a les imatges de l’atles.

Atles Climàtic