Divulgació climàtica

Aquesta secció agrupa diverses iniciatives divulgatives realitzades per membres de l’àrea. Es tracta d’actuacions encaminades a difondre el coneixement climàtic en diversos àmbits i per a diversos col·lectius.

Publicacions a premsa/plataforma escrita o digital

Any 2024

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Intervencions a ràdios o televisions

Any 2024

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

2017

2016

2015

2014

2013