Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)

La XEMA és la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i que està integrada a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec), creada per la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.

La XEMA es composa actualment (desembre 2017) per un total de 186 Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA), que transmeten la informació al SMC a través de ràdio digital, tecnologia GSM o satèl·lit.

La diferència fonamental entre totes les EMA és l’altura en la qual es mesura el vent, atès que, segons el seu emplaçament i la seva aplicació, l’anemòmetre i el penell poden estar situats a 2, a 6 o a 10 metres d’altura. Aquesta altura en la qual es mesura el vent apareix a la fitxa de cada estació. Des del punt de vista meteorològic, l’altura recomanable per mesurar el vent és de 10 metres, i el motiu principal per mesurar-lo a 2 o a 6 metres és la necessitat de conèixer el valor del vent a aquestes altures per a diferents aplicacions concretes com són el càlcul del risc d’incendis forestals o el càlcul de l’evapotranspiració de referència, entre d’altres.

Sant Pere Pescador

EMA Sant Pere Pescador

Certascan

EMA Alta muntanya Certascan

Amposta

EMA Amposta

Guardiola de Berguedà

EMA Guardiola de Berguedà