Manual d’ús del visor de models numèrics

En aquest apartat d’ajuda es fa una descripció bàsica de la interfície del visor de models numèrics. Com seleccionar un o dos models, fixar l’hora, consultar un punt del mapa.
 

Descripció del visor

Pantalla del visor amb indicacions numèriques corresponents a la descripció textual posterior.

Es poden visualitzar fins a 2 models a la vegada. Es pot habilitar o desactivar la visualització dels models fent click als selectors:

  • Per habilitar o desactivar la visualització d’un model.
  • Per habilitar o desactivar la visualització de dos models a la vegada.

Canvi d’hora de la predicció:

  • Fent click en els botons d’avançar o retrocedir. En aquest cas canvia a la següent o anterior hora disponible.
  • Arrossegant i deixant anar el selector d’hores a l’hora desitjada.

Quan es canvia d’hora, s’actualitza el mapa i la data de validesa afegint o restant el nou valor seleccionat.

Es pot visualitzar el valor de la variable seleccionada fent click a qualsevol punt del mapa.

Selecció de dos models i variables

En aquest apartat d’ajuda es mostra com seleccionar variables del mateix model o la combinació de variables de models diferents

Pantalla del visor amb indicacions visuals d'on es troba la selecció de models i variables

Per seleccionar el model a visualitzar, s’ha d’accedir al menú de selecció. Això es fa passant el ratolí per sobre del link amb el text ‘Selecciona el model’. Apareix un llistat de models.

S’aniran desplegant els diferents llistats a mesura que anem escollint model, variable i nivell. Finalment, quan fem click a l’opció de mode (isobandes, isolínies), es representarà la visualització escollida.

Informació de la data de sortida

Pantalla del visor amb indicacions visuals d'on es troba la selecció de data de sortida

Sempre que escollim visualitzar dos models i els dos comparteixen l’hora seleccionada, el selector d’hora no canviarà. En cas contrari, si el segon model escollit no disposa de l’hora seleccionada, el selector d’hores mostrarà només les hores comunes i canviarà a la primera hora compartida, en aquest cas el selector passa de l’hora 2 a l’hora 0.

Permet canviar la data de sortida dels models (els models corren dues vegades, a les 00 UTC i 12 UTC). Si el model no s’actualitza a data d’avui, es mostra una icona 3 com avís.

Algunes combinacions útils

Altura geopotencial a 500hPa i pressió en superfície del model GFS

Altura geopotencial a 500hPa i pressió en superfície del model GFS

Precipitació i vent a 700hPa del model WRF a 9 km

Precipitació i vent a 700hPa del model WRF a 9 km

Comparació de la precipitació entre els models WRF de 9 km i BOLAM

Comparació de la precipitació entre els models WRF de 9 km i BOLAM

Temperatura a 2 metres i isozero del model WRF a 3 km

Temperatura a 2 metres i isozero del model WRF a 3 km

Altura significativa i vent del model SWAN

Altura significativa i vent del model SWAN