Predicció mensual

Anomalia de Temperatura

Anomalia de precipitació

La predicció mensual s’actualitza mensualment el dia 14

Com interpretar la imatge

Les prediccions mensuals no són prediccions del temps sinó que mostren la predicció de les anomalies de temperatura i precipitació dels pròxims tres mesos.

Els mapes s’elaboren a partir del producte de la predicció estacional del C3S (Copernicus Climate Change Service) basant-se en les dades del sistema de predicció estacional per conjunts de l’ECMWF (Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini). S’obtenen a partir de les diferències entre els valors de la predicció i la mitjana de les reanàlisis dels models entre 1981 i 2016 pel mes en qüestió. També cal tenir present que com més llarg sigui l’horitzó de predicció, la predicció serà menys precisa i més semblant als valors climàtics.

Els mapes d’anomalia de temperatura posen de manifest les àrees on es preveu que la temperatura sigui més baixa (tons blaus, valors negatius) o més alta (tons vermells, valors positius).

Els mapes d’anomalia de precipitació permeten visualitzar fàcilment les zones on es preveu menys precipitació respecte a la mitjana (tons vermells, valors negatius) o més precipitació (tons blaus, valors positius).

Data d'actualització: 24.02.2020