Predicció i models

Prediccions manuals i automàtiques

El Servei Meteorològic de Catalunya realitza diàriament dos tipus de prediccions: per una banda les prediccions manuals, que ofereixen el valor afegit del coneixement i experiència dels tècncis predictors que analitzen, discuteixen i defineixen una predicció de manera consensuada , i per l’altra les prediccions automàtiques, que procedeixen directament dels models meteorològics i oceanogràfics.

Prediccions manuals

L’Equip de Predicció i Vigilància realitza diàriament les següents prediccions:

 • Predicció General
 • Predicció Comarcal
 • Predicció per al Pirineu
 • Avisos Meteorològics de Perill quan es preveu la superació d’uns llindars específics per cada meteor.

També s’ofereix el servei d’assessorament meteorològic adreçat a qualsevol activitat realitzada a l’aire lliure, esdeveniments culturals, esportius, etc… que es poden veure afectats pel temps. El servei inclou informes personalitzats amb la informació de la predicció meteorològica pel lloc, dia i hora de l’esdeveniment. Aquests serveis estan subjectes a contractació i tarifes.

Briefing de l'Àrea de Predicció i Vigilància del meteocat

Formes d’accés a les dades

1. Web
2. Dades obertes
3. Ginys
4. API

L’API del Servei Meteorològic de Catalunya ofereix als desenvolupadors una forma fàcil i segura d’accedir a les prediccions que emmagatzema l’SMC.

Per conèixer el procés de registre i els diferents plans d’accés a l’API  us podeu adreçar a http://apidocs.meteocat.gencat.cat

Contractació i tarifes

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat

(*) Les tarifes dels serveis i dels productes han estat aprovades pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya. Les tarifes no inclouen l’IVA.

Tarifes del servei
Tarifes del servei
Informe elaborat amb la predicció específica cada 3 hores per a un lloc 68,64 €
Informe d’actualització de la predicció cada 3 hores per a un lloc 43,47 €
Servei a mida segons les hores de tècnic necessàries 70,00 €/h
Atenció telefònica Tarifa inclosa en la trucada
Puja

Prediccions automàtiques

A partir de les dades obtingudes dels models meteorològics operatius s’extreuen diàriament les següents prediccions:

 • Municipal
 • Platges i esports nàutics
 • A mar obert
 • Refugis del Pirineu
 • Cims
 • Pistes d’esquí
 • Índex ultraviolat
Giny del temps en un municipi

Formes d’accés a les dades

1. Web
2. Dades obertes
3. Ginys
4. API

L’API del Servei Meteorològic de Catalunya ofereix als desenvolupadors una forma fàcil i segura d’accedir a les prediccions que emmagatzema l’SMC.

Per conèixer el procés de registre i els diferents plans d’accés a l’API  us podeu adreçar a http://apidocs.meteocat.gencat.cat.

Contractació

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg .

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat .

Puja

Dades dels models meteorològics i oceanogràfics

El servei permet accedir a les sortides dels models meteorològics i oceanogràfics operatius a l’SMC, a diferents dominis, resolucions i horitzons de pronòstic. Existeixen diferents formes d’accedir als volums de dades:

 • Sortides numèriques en format GRIB, Geotiff , Netcdf (depenen del model).
 • Sortides gràfiques en format GIF.
 • Sortides per punts específics (llistats, meteorogrames, radiosondatges).
Imatge del model WRF 3km

El servei, també permet obtenir les dades necessàries per executar d’altres models numèrics:

 • Dades brutes (format Netcdf) per niar models meteorològics (WRF).
 • Dades oceanogràfiques brutes (format Netcdf o grib) per niar models d’onatge (SWAN, WAM WW3..).
 • Camps meteorològics per inicialitzar models de dispersió de contaminants (CALPUFF).
 • Camps meteorològics  per inicialitzar models oceanogràfics (SWAN, WAM,WW3..).
 • Camps meteorològics i oceanogràfics per inicialitzar models de Corrents (ROMS…).

Formes d’accés a les dades

1. Web

En aquests enllaços podeu accedir a tota la informació pública de:

Contractació i tarifes

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg .

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat

(*) Les tarifes dels serveis i dels productes han estat aprovades pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya. Les tarifes no inclouen l’IVA.

Tarifa del servei

La tarifa mensual dependrà dels següents paràmetres:

 • Nombre de punts de predicció (1, entre 2 i 25, més de 26)
 • Nombre de variables de predicció
 • Nombre d’actualitzacions al dia

Per exemple

ProducteTarifa explotació*Tarifa difusió*
Tramesa 1 punt, 1 variable, 1 actualització diària131,00 €/mes163,70 €/mes
Tramesa 2-25 punts, 1 variable, 1 actualització diària155,00 €/mes193,74 €/mes
Tramesa malla punts, 1 variable, 1 actualització diària179,00 €/mes223,79 €/mes
Tramesa malla punts, 1 variable, 2 actualitzacions251,16 €/mes313,95 €/mes
Tramesa malla punts, 4 variables, 2 actualitzacions683,87 €/mes858,00 €/mes

En cas de trameses no subjectes a l’aplicació de les tarifes de l’SMC o contractacions inferiors al període d’un any, s’aplicarà la tarifa d’alta de subministrament de 212,00 €.

(*) Per alguns servei es distingeixen els següent tipus de tarifes en funció de la finalitat comercial per a la qual estigui destinada la contractació del producte i/o servei, sent:

Tarifa d’explotació: s’aplica a aquells casos on les dades tenen una finalitat comercial, però prèviament hi ha un procés de transformació.

Tarifa de difusió: s’aplica a aquells casos on l’activitat econòmica del tercer es basa en la difusió de la dada meteorològica facilitada

Puja