Predicció i models

Prediccions manuals i automàtiques

El Servei Meteorològic de Catalunya realitza diàriament dos tipus de prediccions: per una banda les prediccions manuals, que ofereixen el valor afegit del coneixement i experiència dels tècncis predictors que analitzen, discuteixen i defineixen una predicció de manera consensuada , i per l’altra les prediccions automàtiques, que procedeixen directament dels models meteorològics i oceanogràfics.

Prediccions manuals

L’Equip de Predicció i Vigilància realitza diàriament les següents prediccions:

 • Predicció General
 • Predicció Comarcal
 • Predicció per al Pirineu
 • Avisos Meteorològics de Perill quan es preveu la superació d’uns llindars específics per cada meteor.

També s’ofereix el servei d’assessorament meteorològic adreçat a qualsevol activitat realitzada a l’aire lliure, esdeveniments culturals, esportius, etc… que es poden veure afectats pel temps. El servei inclou informes personalitzats amb la informació de la predicció meteorològica pel lloc, dia i hora de l’esdeveniment. Aquests serveis estan subjectes a contractació i tarifes.

Briefing de l'Àrea de Predicció i Vigilància del meteocat
Formes d’accés a les dades
1. WEB
2. DADES OBERTES
3. GINYS
4. API

L’API del Servei Meteorològic de Catalunya ofereix als desenvolupadors una forma fàcil i segura d’accedir a les prediccions que emmagatzema l’SMC.

Per conèixer el procés de registre i els diferents plans d’accés a l’API  us podeu adreçar a http://apidocs.meteocat.gencat.cat

Contractació i tarifes

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat

(*) Les tarifes dels serveis i dels productes han estat aprovades pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya. Les tarifes no inclouen l’IVA.

Tarifes del servei
Informe elaborat amb la predicció específica cada 3 hores per a un lloc 65,00 €
Informe d’actualització de la predicció cada 3 hores per a un lloc 41,00 €
Servei a mida segons les hores de tècnic necessàries 67,00 €/h
Atenció telefònica Tarifa inclosa en la trucada

Prediccions automàtiques

A partir de les dades obtingudes dels models meteorològics operatius s’extreuen diàriament les següents prediccions:

 • Municipal
 • Platges i esports nàutics
 • A mar obert
 • Refugis del Pirineu
 • Cims
 • Pistes d’esquí
 • Índex ultraviolat
Formes d’accés a les dades
1. WEB
2. DADES OBERTES
3. GINYS
4. API

L’API del Servei Meteorològic de Catalunya ofereix als desenvolupadors una forma fàcil i segura d’accedir a les prediccions que emmagatzema l’SMC.

Per conèixer el procés de registre i els diferents plans d’accés a l’API  us podeu adreçar a http://apidocs.meteocat.gencat.cat.

Contractació

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg .

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat .

Dades dels models meteorològics i oceanogràfics

El servei permet accedir a les sortides dels models meteorològics i oceanogràfics operatius a l’SMC, a diferents dominis, resolucions i horitzons de pronòstic. Existeixen diferents formes d’accedir als volums de dades:

 • Sortides numèriques en format GRIB, Geotiff , Netcdf (depenen del model).
 • Sortides gràfiques en format GIF.
 • Sortides per punts específics (llistats, meteorogrames, radiosondatges).

El servei, també permet obtenir les dades necessàries per executar d’altres models numèrics:

 • Dades brutes (format Netcdf) per niar models meteorològics (WRF).
 • Dades oceanogràfiques brutes (format Netcdf o grib) per niar models d’onatge (SWAN, WAM WW3..).
 • Camps meteorològics per inicialitzar models de dispersió de contaminants (CALPUFF).
 • Camps meteorològics  per inicialitzar models oceanogràfics (SWAN, WAM,WW3..).
 • Camps meteorològics i oceanogràfics per inicialitzar models de Corrents (ROMS…).
Formes d’accés a les dades
1. WEB

En aquests enllaços podeu accedir a tota la informació pública de:

Contractació i tarifes

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg .

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat

(*) Les tarifes dels serveis i dels productes han estat aprovades pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya. Les tarifes no inclouen l’IVA.

Tarifa del servei

La tarifa mensual dependrà dels següents paràmetres:

 • Nombre de punts de predicció (1, entre 2 i 25, més de 26)
 • Nombre de variables de predicció
 • Nombre d’actualitzacions al dia

Per exemple

ProducteTarifa explotació*Tarifa difusió*
Tramesa 1 punt, 1 variable, 1 actualització diària123,45 €/mes154,31 €/mes
Tramesa 2-25 punts, 1 variable, 1 actualització diària146,11 €/mes182,64 €/mes
Tramesa malla punts, 1 variable, 1 actualització diària168,77 €/mes210,96 €/mes
Tramesa malla punts, 1 variable, 2 actualitzacions236,76 €/mes295,95 €/mes
Tramesa malla punts, 4 variables, 2 actualitzacions644,68 €/mes808,85 €/mes

En cas de trameses no subjectes a l’aplicació de les tarifes de l’SMC o contractacions inferiors al període d’un any, s’aplicarà la tarifa d’alta de subministrament de 333,85 €.

(*) Per alguns servei es distingeixen els següent tipus de tarifes en funció de la finalitat comercial per a la qual estigui destinada la contractació del producte i/o servei, sent:

Tarifa d’explotació: s’aplica a aquells casos on les dades tenen una finalitat comercial, però prèviament hi ha un procés de transformació.

Tarifa de difusió: s’aplica a aquells casos on l’activitat econòmica del tercer es basa en la difusió de la dada meteorològica facilitada

Data d'actualització: 14.05.2019