Serveis oberts

Dades obertes

Dades obertes

Accés a prediccions i dades de la XEMA a través del portal Dades Obertes de la Generalitat

Serveis dades obertes

Ginys

Ginys

Petites aplicacions configurables per inscrustar a les pàgines web i mostrar predicció municipal i general, els Avisos de Perill i el radar

Ginys municipals