Petició de dades i d’informes per dies concrets

Amb les dades meteorològiques procedents de la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya  (XEMEC) s’elaboren informes i s’extreuen dades per a diferents usuaris (particulars, empreses o administració). Per a determinades variables meteorològiques, també es faciliten les observacions de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM).

Des de gener del 2023 s’elaboren certificats de dades meteorològiques que ja es poden descarregar gratuïtament pocs dies després que s’hagi produït algun episodi meteorològic destacat de vent o precipitació. Si et cal un certificat per a l’assegurança, consulta l’apartat de descarrega de certificats.

L’elaboració d’informes amb dades meteorològiques té un cost econòmic d’acord amb el temps requerit per a la preparació dels mateixos. La tarifa aprovada pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya, el 8 de maig de 2018, és de 67 €/h. Es consideraran exemptes de pagament aquelles peticions que es realitzin amb finalitat no comercial (investigació, recerca o estudis), sempre que el temps requerit per a la seva preparació sigui inferior a 1 hora.

Com demanar un informe meteorològic

Per demanar un informe amb dades meteorològiques d’episodis passats (no prediccions), ompliu el següent formulari:

  Persona de contacte

  Dades de la petició

  Trieu la variable  Com voleu rebre la informació? (és obligatori que hàgiu omplert el camp corresponent)


  Temporalment no es podran enviar els informes per correu ordinari.

  El Servei Meteorològic de Catalunya us respondrà en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya, o en anglès, indiqueu-ho al contingut de la vostra comunicació.

  Informació sobre el tractament de dades personals
  • Responsable del tractament: Servei Meteorològic de Catalunya
  • Delegat de protecció de dades: protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Finalitat del tractament: Tramitar les peticions d’informació, d’informes específics, i en general dels serveis del catàleg del SMC.
  • Base jurídica:
   1. Per tramitar els serveis sol·licitats: Execució d’un contracte (Art. 6.1.b. RGPD). Les dades identificatives i de contacte són necessàries per tramitar la vostra sol·licitud. El fet de no proporcionar-les impedeix el SMC pugui atendre la petició.
   2. Per rebre informació sobre Meteocat: Consentiment del sol·licitant (Art. 6.1.a. RGPD).Les dades identificatives i de contacte són necessàries per trametre la informació. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti.
  • Destinataris: No es preveu comunicar dades a tercers, excepte si hagués una obligación legal.
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través d’un correu electrònic, indicant el vostre NIF o document identificatiu equivalent a protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió. En qualsevol cas, es conservaran el temps necessari per complir amb obligacions legals
  • Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació adreçada a l'APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

  Terminis de resposta

  D’acord amb l’article 10.1.c) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, les sol·licituds d’informació ambiental es resoldran amb caràcter general per part de l’SMC el més aviat possible i sempre dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud en el registre.

  Si el volum i la complexitat de la informació requerida són tals que resulta impossible complir el termini abans indicat, les sol·licituds es resoldran dins del termini de dos mesos des de la seva recepció en el registre, prèvia comunicació al sol·licitant.