Històric de mapes de precipitació estacional

Podeu visualitzar en un únic espai els mapes estacionals de precipitació acumulada a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes de la columna esquerra) o en forma de percentatge (conjunt de mapes de la columna central i dreta). En aquest darrer cas, el percentatge (%) s’obté respecte la precipitació mitjana del període de referència 1961-1990 i també respecte del període de referència 1991-2020 en el cas dels anys més recents.

Accediu també a l’històric de mapes de temperatura estacional.

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Precipitació acumulada

Mapes de Catalunya de Precipitació mitjana per estació i any
 HivernPrimaveraEstiuTardor
2024 Hivern 2023-2024 Precipitació acumulada Primavera 2024 Precipitació acumulada sense dades
2023 Hivern 2023 Precipitació acumulada Primavera 2023 Precipitació acumulada Estiu 2023 Precipitació acumulada Tardor 2023 Precipitació acumulada sense dades
2022Hivern 2022 Precipitació acumuladaPrimavera 2022 Precipitació acumuladaEstiu 2022 Precipitació acumuladaTardor 2022 Precipitació acumulada
2021Hivern 2021 Precipitació acumuladaPrimavera 2021 Precipitació acumuladaEstiu 2021 Precipitació acumuladaTardor 2021 Precipitació acumulada
2020Hivern 2020 Precipitació acumuladaPrimavera 2020 Precipitació acumuladaEstiu 2020 Precipitació acumuladaTardor 2020 Precipitació acumulada
2019Hivern 2019 Precipitació acumuladaPrimavera 2019 Precipitació acumuladaEstiu 2019 Precipitació acumuladaTardor 2019 Precipitació acumulada
2018Hivern 2018 Precipitació acumuladaPrimavera 2018 Precipitació acumuladaEstiu 2018 Precipitació acumuladaTardor 2018 Precipitació acumulada
2017Hivern 2017 Precipitació acumuladaPrimavera 2017 Precipitació acumuladaEstiu 2017 Precipitació acumuladaTardor 2017 Precipitació acumulada
2016Hivern 2016 Precipitació acumuladaPrimavera 2016 Precipitació acumuladaEstiu 2016 Precipitació acumuladaTardor 2016 Precipitació acumulada
2015Hivern 2015 Precipitació acumulada-15Primavera 2015 Precipitació acumuladaEstiu 2015 Precipitació acumuladaTardor 2015 Precipitació acumulada
2014Hivern 2014 Precipitació acumuladaPrimavera 2014 Precipitació acumuladaEstiu 2014 Precipitació acumuladaTardor 2014 Precipitació acumulada
2013Hivern 2013 Precipitació acumuladaPrimavera 2013 Precipitació acumuladaEstiu 2013 Precipitació acumuladaTardor 2013 Precipitació acumulada
2012wPPT_hiv11-12Primavera 2012 Precipitació acumuladaEstiu 2012 Precipitació acumuladaTardor 2012 Precipitació acumulada
2011Hivern 2011 Precipitació acumuladaPrimavera 2011 Precipitació acumuladaEstiu 2011 Precipitació acumuladaTardor 2011 Precipitació acumulada
2010Hivern 2010 Precipitació acumuladaPrimavera 2010 Precipitació acumuladaEstiu 2010 Precipitació acumuladaTardor 2010 Precipitació acumulada
2009Hivern 2009 Precipitació acumuladaPrimavera 2009 Precipitació acumuladaEstiu 2009 Precipitació acumuladaTardor 2009 Precipitació acumulada
2008Hivern 2008 Precipitació acumuladaPrimavera 2008 Precipitació acumuladaEstiu 2008 Precipitació acumuladaTardor 2008 Precipitació acumulada

Percentatge de la precipitació, període de referència 1991-2020

Mapes de Catalunya d’anomalia de Precipitació per estació i any agafant com referència el període 1961-1990
 HivernPrimaveraEstiuTardor
2024 Hivern 2023-2024 Anomalia precipitació període de referència 1991-2020 Primavera 2024 Anomalia precipitació període de referència 1991-2020 sense dades
2023 Hivern 2023 Anomalia precipitació període de referència 1991-2020 Primavera 2023 Anomalia precipitació període de referència 1991-2020 Estiu 2023 Anomalia precipitació període de referència 1991-2020 Tardor 2023 Anomalia precipitació període de referència 1991-2020 sense dades

Percentatge de la precipitació, període de referència 1961-1990

Mapes de Catalunya d’anomalia de Precipitació per estació i any agafant com referència el període 1961-1990
 HivernPrimaveraEstiuTardor
2024 Hivern 2023-2024 Anomalia precipitació període de referència 1961-1990 Primavera 2024 Anomalia precipitació període de referència 1961-1990 sense dades
2023 Hivern 2023 Anomalia precipitació període de referència 1961-1990 Primavera 2023 Anomalia precipitació període de referència 1961-1990 Estiu 2023 Anomalia precipitació període de referència 1961-1990 Tardor 2023 Anomalia precipitació període de referència 1961-1990 sense dades
2022Hivern 2022 Anomalia PrecipitacióPrimaveraEstiuTardor
2021Hivern 2021 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2021 Anomalia PrecipitacióEstiu 2021 Anomalia PrecipitacióTardor 2021 Anomalia Precipitació
2020Hivern 2020 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2020 Anomalia PrecipitacióEstiu 2020 Anomalia PrecipitacióTardor 2020 Anomalia Precipitació
2019Hivern 2019 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2019 Anomalia PrecipitacióEstiu 2019 Anomalia PrecipitacióTardor 2019 Anomalia Precipitació
2018Hivern 2018 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2018 Anomalia PrecipitacióEstiu 2018 Anomalia PrecipitacióTardor 2018 Anomalia Precipitació
2017Hivern 2017 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2017 Anomalia PrecipitacióEstiu 2017 Anomalia PrecipitacióTardor 2017
2016Hivern 2016 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2016 Anomalia PrecipitacióEstiu 2016 Anomalia PrecipitacióTardor 2016 Anomalia Precipitació
2015Hivern 2015 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2015 Anomalia PrecipitacióEstiu 2015 Anomalia PrecipitacióTardor 2015 Anomalia Precipitació
2014Hivern 2014 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2014 Anomalia PrecipitacióEstiu 2014 Anomalia PrecipitacióTardor 2014 Anomalia Precipitació
2013Hivern 2013 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2013 Anomalia PrecipitacióEstiu 2013 Anomalia PrecipitacióTardor 2013 Anomalia Precipitació
2012Hivern 2012 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2012 Anomalia PrecipitacióEstiu 2012 Anomalia PrecipitacióTardor 2012 Anomalia Precipitació
2011Estiu 2011 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2011 Anomalia PrecipitacióEstiu 2011 Anomalia PrecipitacióTardor 2011 Anomalia Precipitació
2010Hivern 2010 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2010 Anomalia PrecipitacióEstiu 2010 Anomalia PrecipitacióTardor 2010 Anomalia Precipitació
2009Hivern 2009 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2009 Anomalia PrecipitacióEstiu 2009 Anomalia PrecipitacióTardor 2009 Anomalia Precipitació
2008Hivern 2008 Anomalia PrecipitacióPrimavera 2008 Anomalia PrecipitacióEstiu 2008 Anomalia PrecipitacióTardor 2008 Anomalia Precipitació