Històric de mapes d’irradiació solar estacional i anual

Podeu visualitzar en un únic espai els mapes estacionals i anuals d’anomalia de la irradiació solar a Catalunya des de 2008. L’anomalia s’obté a partir de la diferència (en percentatge) respecte la irradiació mitjana del darrer decenni.

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.


Anomalia de la irradiació solar

 HivernPrimaveraEstiuTardorANY
2024Hivern 2023-2024 Anomalia de la irradiació solar Primavera 2024 Anomalia de la irradiació solar
2023Hivern 2023 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2023 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2023 Anomalia de la irradiació solarTardor 2023 Anomalia de la irradiació solarAny 2023 Anomalia de la irradiació solar
2022Hivern 2022 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2022 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2022 Anomalia de la irradiació solarTardor 2022 Anomalia de la irradiació solarAny 2021 Anomalia de la irradiació solar
2021Hivern 2021 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2021 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2021 Anomalia de la irradiació solarTardor 2021 Anomalia de la irradiació solarAny 2021 Anomalia de la irradiació solar
2020Hivern 2020 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2020 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2020 Anomalia de la irradiació solarTardor 2020 Anomalia de la irradiació solarAnt 2020 Anomalia de la irradiació solar
2019Hivern 2019 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2019 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2019 Anomalia de la irradiació solarTardor 2019 Anomalia de la irradiació solarAny 2019 Anomalia de la irradiació solar
2018Hivern 2018 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2018 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2018 Anomalia de la irradiació solarTardor 2018 Anomalia de la irradiació solarAny 2018 Anomalia de la irradiació solar
2017Hivern 2017 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2017 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2017 Anomalia de la irradiació solarTardor 2017 Anomalia de la irradiació solarAny 2017 Anomalia de la irradiació solar
2016Hivern 2016 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2016 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2016 Anomalia de la irradiació solarTardor 2016 Anomalia de la irradiació solarAnt 2016 Anomalia de la irradiació solar
2015Hivern 2015 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2015 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2015 Anomalia de la irradiació solarTardor 2015 Anomalia de la irradiació solarAny 2015 Anomalia de la irradiació solar
2014Hivern 2014 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2014 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2014 Anomalia de la irradiació solarTardor 2014 Anomalia de la irradiació solarAny 2014 Anomalia de la irradiació solar
2013Hivern 2013 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2013 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2013 Anomalia de la irradiació solarTardor 2013 Anomalia de la irradiació solarAny 2013 Anomalia de la irradiació solar
2012Hivern 2012 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2012 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2012 Anomalia de la irradiació solarTardor 2012 Anomalia de la irradiació solarAny 2012 Anomalia de la irradiació solar
2011Hivern 2011 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2011 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2011 Anomalia de la irradiació solarTardor 2011 Anomalia de la irradiació solarAny 2011 Anomalia de la irradiació solar
2010Hivern 2010 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2010 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2010 Anomalia de la irradiació solarTardor 2010 Anomalia de la irradiació solarany 2010 Anomalia de la irradiació solar
2009Hivern 2009 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2009 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2009 Anomalia de la irradiació solarTardor 2009 Anomalia de la irradiació solarAny 2009 Anomalia de la irradiació solar
2008Hivern 2008 Anomalia de la irradiació solarPrimavera 2008 Anomalia de la irradiació solarEstiu 2008 Anomalia de la irradiació solarTardor 2008 Anomalia de la irradiació solarAny 2008 Anomalia de la irradiació solar