Històric de mapes de temperatura mensual

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes mensuals de temperatura mitjana a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes superiors) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes inferiors). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte la temperatura mitjana del període de referència 1961-1990  i també respecte del període de referència 1991-2020 en el cas dels anys més recents.

Accediu també a l’històric de mapes de precipitació mensual.

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Temperatura mitjana

Mapes mensuals de temperatura mitjana des de 2008

Temperatura mitjana
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
2024 Gener 2024 Temperatura Mitjana Febrer 2024 Temperatura Mitjana Març 2024 Temperatura Mitjana Abril 2024 Temperatura Mitjana Maig 2024 Temperatura Mitjana Juny 2024 Temperatura Mitjana
2023 Gener 2023 Temperatura Mitjana Febrer 2023 Temperatura Mitjana Març 2023 Temperatura Mitjana Abril 2023 Temperatura Mitjana Maig 2023 Temperatura Mitjana Juny 2023 Temperatura Mitjana Juliol 2023 Temperatura Mitjana Agost 2023 Temperatura Mitjana Setembre 2023 Temperatura Mitjana Octubre 2023 Temperatura Mitjana Novembre 2023 Temperatura Mitjana Desembre 2023 Temperatura Mitjana
2022Gener 2022 Temperatura MitjanaFebrer 2022 Temperatura MitjanaMarç 2022 Temperatura MitjanaAbril 2022 Temperatura MitjanaMaig 2022Juny 2022Juliol 2022Agost 2022Setembre 2022Octubre 2022Novembre 2022Desembre 2022
2021Gener 2021 Temperatura MitjanaFebrer 2021 Temperatura MitjanaMarç 2021 Temperatura MitjanaAbril 2021 Temperatura MitjanaMaig 2021 Temperatura MitjanaJuny 2021 Temperatura MitjanaJuliol 2021 Temperatura MitjanaAgost 2021 Temperatura MitjanaSetembre 2021 Temperatura MitjanaOctubre 2021 Temperatura MitjanaNovembre 2021 Temperatura MitjanaDesembre 2021 Temperatura Mitjana
2020Gener 2020 Temperatura MitjanaFebrer 2020 Temperatura MitjanaMarç 2020 Temperatura MitjanaAbril 2020 Temperatura MitjanaMaig 2020 Temperatura MitjanaJuny 2020 Temperatura MitjanaJuliol 2020 Temperatura MitjanaAgost 2020 Temperatura MitjanaSetembre 2020 Temperatura MitjanaOctubre 2020 Temperatura MitjanaNovembre 2020 Temperatura MitjanaDesembre 2020 Temperatura Mitjana
2019Gener 2019 Temperatura MitjanaFebrer 2019 Temperatura MitjanaMarç 2019 Temperatura MitjanaAbril 2019 Temperatura MitjanaMaig 2019 Temperatura MitjanaJuny 2019 Temperatura MitjanaJuliol 2019 Temperatura MitjanaAgost 2019 Temperatura MitjanaSetembre 2019 Temperatura MitjanaOctubre 2019 Temperatura MitjanaNovembre 2019 Temperatura MitjanaDesembre 2019 Temperatura Mitjana
2018Gener 2018 Temperatura MitjanaFebrer 2018 Temperatura MitjanaMarç 2018 Temperatura MitjanaAbril 2018 Temperatura MitjanaMaig 2018 Temperatura MitjanaJuny 2018 Temperatura MitjanaJuliol 2018 Temperatura MitjanaAgost 2018 Temperatura MitjanaSetembre 2018 Temperatura MitjanaOctubre 2018 Temperatura MitjanaNovembre 2018 Temperatura MitjanaDesembre 2018 Temperatura Mitjana
2017Gener 2017 Temperatura MitjanaFebrer 2017 Temperatura MitjanaMarç 2017 Temperatura MitjanaAbril 2017 Temperatura MitjanaMaig 2017 Temperatura MitjanaJuny 2017 Temperatura MitjanaJuliol 2017 Temperatura MitjanaAgost 2017 Temperatura MitjanaSetembre 2017 Temperatura MitjanaOctubre 2017 Temperatura MitjanaNovembre 2017 Temperatura MitjanaDesembre 2017 Temperatura Mitjana
2016Gener 2016 Temperatura MitjanaFebrer 2016 Temperatura MitjanaMarç 2016 Temperatura MitjanaAbril 2016 Temperatura MitjanaMaig 2016 Temperatura MitjanaJuny 2016 Temperatura MitjanaJuliol 2016 Temperatura MitjanaAgost 2016 Temperatura MitjanaSetembre 2016 Temperatura MitjanaOctubre 2016 Temperatura MitjanaNovembre 2016 Temperatura MitjanaDesembre 2016 Temperatura Mitjana
2015Gener 2015 Temperatura MitjanaFebrer 2015 Temperatura MitjanaMarç 2015 Temperatura MitjanaAbril 2015 Temperatura MitjanaMaig 2015 Temperatura MitjanaJuny 2015 Temperatura MitjanaJuliol 2015 Temperatura MitjanaAgost 2015 Temperatura MitjanaSetembre 2015 Temperatura MitjanaOctubre 2015 Temperatura MitjanaNovembre 2015 Temperatura MitjanaDesembre 2015 Temperatura Mitjana
2014Gener 2014 Temperatura MitjanaFebrer 2014 Temperatura MitjanaMarç 2014 Temperatura MitjanaAbril 2014 Temperatura MitjanaMaig 2014 Temperatura MitjanaJuny 2014 Temperatura MitjanaJuliol 2014 Temperatura MitjanaAgost 2014 Temperatura MitjanaSetembre 2014 Temperatura MitjanaOctubre 2014 Temperatura MitjanaNovembre 2014 Temperatura MitjanaDesembre 2014 Temperatura Mitjana
2013Gener 2013 Temperatura MitjanaFebrer 2013 Temperatura MitjanaMarç 2013 Temperatura MitjanaAbril 2013 Temperatura MitjanaMaig 2013 Temperatura MitjanaJuny 2013 Temperatura MitjanaJuliol 2013 Temperatura MitjanaAgost 2013 Temperatura MitjanaSetembre 2013 Temperatura MitjanaOctubre 2013 Temperatura MitjanaNovembre 2013 Temperatura MitjanaDesembre 2013 Temperatura Mitjana
2012Gener 2012 Temperatura MitjanaFebrer 2012 Temperatura MitjanaMarç 2012 Temperatura MitjanaAbril 2012 Temperatura MitjanaMaig 2012 Temperatura MitjanaJuny 2012 Temperatura MitjanaJuliol 2012 Temperatura MitjanaAgost 2012 Temperatura MitjanaSetembre 2012 Temperatura MitjanaOctubre 2012 Temperatura MitjanaNovembre 2012 Temperatura MitjanaDesembre 2012 Temperatura Mitjana
2011Gener 2011 Temperatura MitjanaFebrer 2011 Temperatura MitjanaMarç 2011 Temperatura MitjanaAbril 2011 Temperatura MitjanaMaig 2011 Temperatura MitjanaJuny 2011 Temperatura MitjanaJuliol 2011 Temperatura MitjanaAgost 2011 Temperatura MitjanaSetembre 2011 Temperatura MitjanaOctubre 2011 Temperatura MitjanaNovembre 2011 Temperatura MitjanaDesembre 2011 Temperatura Mitjana
2010Gener 2010 Temperatura MitjanaFebrer 2010 Temperatura MitjanaMarç 2010 Temperatura Mitjana width=Abril 2010 Temperatura MitjanaMaig 2010 Temperatura MitjanaJuny 2010 Temperatura MitjanaJuliol 2010 Temperatura MitjanaAgost 2010 Temperatura MitjanaSetembre 2010 Temperatura MitjanaOctubre 2010 Temperatura MitjanaNovembre 2010 Temperatura MitjanaDesembre 2010 Temperatura Mitjana
2009Gener 2009 Temperatura MitjanaFebrer 2009 Temperatura MitjanaMarç 2009 Temperatura MitjanaAbril 2009 Temperatura MitjanaMaig 2009 Temperatura MitjanaJuny 2009 Temperatura MitjanaJuliol 2009 Temperatura MitjanaAgost 2009 Temperatura MitjanaSetembre 2009 Temperatura MitjanaOctubre 2009 Temperatura MitjanaNovembre 2009 Temperatura MitjanaDesembre 2009 Temperatura Mitjana
2008Gener 2008 Temperatura MitjanaFebrer 2008 Temperatura MitjanaMarç 2008 Temperatura MitjanaAbril 2008 Temperatura MitjanaMaig 2008 Temperatura MitjanaJuny 2008 Temperatura MitjanaJuliol 2008 Temperatura MitjanaAgost 2008 Temperatura MitjanaSetembre 2008 Temperatura MitjanaOctubre 2008 Temperatura MitjanaNovembre 2008 Temperatura MitjanaDesembre 2008 Temperatura Mitjana

Anomalia de la temperatura mitjana període de referència 1991-2020

Mapes mensuals d’anomalia de la temperatura mitjana des de 2023

Anomalia de la temperatura mitjana període de referència 1991-2020
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
2024Gener 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Febrer 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Març 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Abril 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Maig 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Juny 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Sense dades Sense dades Sense dades Sense dades Sense dades Sense dades Sense dades
2023Gener 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Febrer 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Març 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Abril 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Maig 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Juny 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Juliol 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Agost 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Setembre 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Octubre 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Novembre 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Desembre 2023 Anomalia Temperatura Mitjana

Anomalia de la temperatura mitjana període de referència 1961-1990

Mapes mensuals d’anomalia de la temperatura mitjana des de 2008

Anomalia de la temperatura mitjana
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
2024 Gener 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Febrer 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Març 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Abril 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Maig 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Juny 2024 Anomalia Temperatura Mitjana Sense dades
2023 Gener 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Febrer 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Març 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Abril 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Maig 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Juny 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Juliol 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Agost 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Setembre 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Octubre 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Novembre 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Desembre 2023 Anomalia Temperatura Mitjana Sense dades
2022Gener 2022 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2022 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2022 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2022 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2022 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2022 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2022 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2022 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2022 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2022 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2022 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2022 Anomalia Temperatura Mitjana
2021Gener 2021 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2021 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2021 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2021 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2021 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2021 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2021 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2021 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2021 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2021 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2021 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2021 Anomalia Temperatura Mitjana
2020Gener 2020 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2020 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2020 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2020 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2020 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2020 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2020 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2020 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2020 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2020 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2020 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2020 Anomalia Temperatura Mitjana
2019Gener 2019 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2019 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2019 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2019 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2019 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2019 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2019 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2019 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2019 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2019 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2019 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2019 Anomalia Temperatura Mitjana
2018Gener 2018 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2018 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2018 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2018 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2018 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2018 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2018 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2018 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2018 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2018 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2018 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2018 Anomalia Temperatura Mitjana
2017Gener 2017 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2017 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2017 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2017 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2017 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2017 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2017 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2017 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2017 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2017 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2017 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2017 Anomalia Temperatura Mitjana
2016Gener 2016 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2016 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2016 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2016 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2016 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2016 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2016 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2016 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2016 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2016 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2016 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2016 Anomalia Temperatura Mitjana
2015Gener 2015 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2015 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2015 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2015 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2015 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2015 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2015 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2015 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2015 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2015 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2015 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2015 Anomalia Temperatura Mitjana
2014Gener 2014 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2014 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2014 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2014 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2014 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2014 Anomalia Temperatura MitjanaJuliolAgost 2014 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2014 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2014 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2014 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2014 Anomalia Temperatura Mitjana
2013Gener 2013 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2013 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2013 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2013 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2013 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2013 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2013 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2013 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2013 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2013 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2013 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2013 Anomalia Temperatura Mitjana
2012Gener 2012 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2012 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2012 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2012 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2012 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2012 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2012 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2012 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2012 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2012 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2012 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2012 Anomalia Temperatura Mitjana
2011Gener 2011 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2011 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2011 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2011 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2011 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2011 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2011 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2011 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2011 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2011 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2011 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2011 Anomalia Temperatura Mitjana
2010Gener 2010 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2010 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2010 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2010 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2010 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2010 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2010 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2010 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2010 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2010 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2010 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2010 Anomalia Temperatura Mitjana
2009Gener 2009 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2009 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2009 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2009 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2009 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2009 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2009 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2009 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2009 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2009 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2009 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2009 Anomalia Temperatura Mitjana
2008Gener 2008 Anomalia Temperatura MitjanaFebrer 2008 Anomalia Temperatura MitjanaMarç 2008 Anomalia Temperatura MitjanaAbril 2008 Anomalia Temperatura MitjanaMaig 2008 Anomalia Temperatura MitjanaJuny 2008 Anomalia Temperatura MitjanaJuliol 2008 Anomalia Temperatura MitjanaAgost 2008 Anomalia Temperatura MitjanaSetembre 2008 Anomalia Temperatura MitjanaOctubre 2008 Anomalia Temperatura MitjanaNovembre 2008 Anomalia Temperatura MitjanaDesembre 2008 Anomalia Temperatura Mitjana