El clima

Descripció general

Descripció general

Principals trets climàtics de Catalunya

Atles climàtic

Atles climàtic

Patrons climàtics mitjans de la temperatura i la precipitació a Catalunya, pel període 1991-2020 i anteriors

Climatologies comarcals

Climatologies comarcals

Descripció climàtica per a cada comarca

Climatologia XEMA

Climatologia XEMA

Mitjanes climàtiques del període 2007-2016 per a més d'un centenar d'estacions